Kazanımlar

8.3.6. Türkiye’de Kimya Endüstrisi
Önerilen Süre: 4 ders saati
Konu/Kavramlar: İthal edilen kimyasal ürünler, ihraç edilen kimyasal ürünler, kimya temelli meslekler

8.3.6.1. Ağırlıklı olarak ithal ve ihraç edilen kimyasal ürünleri karşılaştırarak Türkiye kimya endüstrisinin işleyişini kavrar.
8.3.6.2. Geçmişten günümüze Türkiye’deki kimya endüstrisinin gelişimini sorgular.
8.3.6.3. Kimya endüstrisinde meslek dallarını araştırır ve gelecekteki yeni meslek alanlarının neler olabileceği hakkında tahminlerde bulunur.

Türkiye’de Kimya Endüstrisi

a- Kimya endüstrisi nedir?

Yeni maddeler fabrikalarda kimyasal reaksiyonlarla üretilmektedir.
Kullanmış olduğumuz malzemelerin çoğu kimya endüstrisi sayesinde oluşturulmuştur.
Bir çok sektör için ihtiyaç duyulan ham maddelerin karşılandığı alana Kimya Endüstrisi denir.

Kimya endüstrisi sayesinde üretilen ürünler

  • Temizlik ürünleri,
  • Gübre,
  • İlaç,
  • Kozmetik ürünleri,
  • Çimento,
  • Boya,
  • Plastik,
  • Cam,
  • Seramik,
  • Elyaf

Kimya sektörü, ham madde olarak çoğunlukla petrol ürünleri ve metalleri kullanır.
Günümüzde 70.000’den fazla ürün kimya sektörü tarafından üretilmektedir.

b- Türkiye’deki kimya endüstrisinin gelişimi

Ülkemizde kimya enstitüsü ilk mezunlarını 1918 yılında verdi.
Cumhuriyetten önce temizlik maddeleri üreten işletmeler kuruldu.
Türkiye’de kimya endüstrisi Cumhuriyetin ilanından sonra artmıştır.
Devlet tarafından açılan sanayi kuruluşları kimyasal maddelere olan ihtiyacı gidermeye çalışmıştır. Makine-Kimya endüstrisi kurumu, azot sanayi, suni ipek fabrikası ilk kurulan kimya tesisleridir.

1950 yılından sonra tekstil, deri, boya, gübre alanında fabrikalar açılmıştır.
1985 yılında İzmir Aliağa petrokimya fabrikası açılmıştır.
2000’li yıllarda küçük ve orta boy fabrikalar açılmıştır.

Ülkemizde kimya sektörü istenilen seviyeye ulaşmış değildir.

Bölgelere Göre Kimya endüstrisi

Marmara bölgesi: Petrokimya, ilaç, boya, temizlik ürünleri
Akdeniz bölgesi: Gübre ve petrol ürünleri
Ege bölgesi: Petrol ürünleri
Karadeniz bölgesi: Gübre sanayi

c- Türkiye ithalat ve ihracatında kimya sektörünün yeri

Ülkemizde kimya sektörü ithalata bağımlıdır. Kullanılan ham maddelerin %70’i ithal edilmekte, % 30’u yerli üretimle karşılanmaktadır. Dış ticarette en büyük engel uluslar arası rekabetin fazla olmasıdır.
Kimya sektöründe rekabet çok fazladır. Kimya sektörünün gelişmesi ithalata bağlı olarak sağlanabilmektedir. Bundaki en büyük sebep olarak petrol, kauçuk gibi ham maddelerin dışarıdan alınmasıdır.

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 1.Dönem Başı
31 AĞUSTOS 2020 PazartesiÜye OlŞifremi Unuttum