Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması

Kazanımlar

 F.6.5.2. Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
Önerilen Süre: 6 ders saati
Konu / Kavramlar: Farklı cisimlerde üretilen seslerin farklılığı, aynı sesin farklı ortamlarda farklı duyulması
F.6.5.2.1. Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini deneyerek keşfeder.
F.6.5.2.2. Sesin yayıldığı ortamın değişmesiyle farklı işitildiğini deneyerek keşfeder.
Frekans kavramına girilmez.

Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması

 

A-Farklı Çıkan Sesler

Farklı cisimlerin çıkardıkları seslerde farklı olacaktır.
Örneğin sınıfın içinde yürüyen öğrencilerin ayakkabıları farklı sesler çıkarır.
Bir bardağa demir ve tahta çubukla vurulduğunda bardaktan farklı sesler çıkacaktır.

 • Camdan yapılmış farklı büyüklükteki bardaklara aynı kalemle vurulduğunda farklı sesler çıkacaktır. Cisimlerin şekilleri de çıkan seslerin farklı olmasını sağlar.
 • Keman müzik aletinde farklı sesler çıkarılabilir. Keman tellerinin kalınlığı, cinsi ve gerginliğinin farklı seslerin çıkmasını sağlar.
 • Arkadaşlarımızın çıkardıkları sesler farklıdır. Arkadaşlarımızı seslerinden tanıyabiliriz.
 • Aynı notaları çalan keman ve piyano farklı sesler çıkarır. Müzik aletlerinin yapısı ve büyüklükleri farklıdır.
 • Burnumuzu tutarak konuştuğumuzda çıkardığımız ses farklı olacaktır.

B- Aynı Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması

Aynı sesin farklı ortamlarda duyulması da farklı olacaktır.
Ses kaynağının bulunduğu ortamın farklı olması çıkan seslerin de farklı olmasını sağlar.

  • Bir kalemi sıraya vurduğumuzda havadan gelen ses dalgaları ile sıraya kulağımızı dayadığımızda duyulan sesler farklıdır.

 

  • Taş parçalarını havada vurduğumuzda farklı ses çıkarırken, su içinde vurduğumuzda daha farklı ses çıkaracaktır.

 

  • Tren yoluna kulağımızı dayadığımızda çıkan sesler, havadan gelen seslerden farklı olacaktır.

 • Plastik topu beton, tahta, halı gibi farklı yüzeylerde zıplattığımızda çıkan sesler birbirinden farklı olacaktır.

2024 LGS Sınavı
04 HAZİRAN 2024 PAZAR