Kazanımlar

5.3.2. Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
Önerilen Süre: 4 ders saati

Konu/Kavramlar: Erime ve donma noktası, kaynama noktası
5.3.2.1. Saf maddelerin ayırt edici özelliklerinden erime, donma ve kaynama noktalarını, yaptığı deneyler sonucunda belirler.

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

Maddeleri tanımayı ve diğerlerinden ayırmayı sağlayan özelliklere ayırt edici özellikler adı verilir. Ayırt edici özellikler her madde için farklı değerler alır. Kaynama noktası, erime noktası, donma noktası maddenin ayırt edici özelliklerinden bazılarıdır.

Doğada maddeler saf madde ve karışım olarak bulunur.
Saf madde
İçerisinde tek cins madde bulunur. Su, etilalkol, demir, bakır saf maddedir.

Karışım
İçerisinde birden fazla madde bulunur. Hava, tuzlu su  karışımdır.

 

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

Saf bir maddeyi diğer maddelerden ayıran özelliklere maddenin ayırt edici özellikleri denir.
Erime noktası, donma noktası, kaynama noktası, yoğunluk ayırt edici özelliktir.
Kütle ve hacim ayırt edici özellik değildir.

Erime Noktası (Erime Sıcaklığı)

Saf bir katı maddenin erimeye başladığı sıcaklığa erime noktası denir. Erime başladığı anda katı maddenin tamamı eriyinceye kadar sıcaklık değişmez.

Katı maddenin fazla ya da az olması erime noktasını değiştirmez sadece erime süresini etkiler.

Donma Noktası (Donma Sıcaklığı)

Saf bir sıvı madde soğutulduğunda donmaya başladığı sıcaklıktır. Donma sırasında sıcaklık değişmez.
Bir maddenin erime ve donma noktaları eşittir.

Kaynama Noktası (Kaynama Sıcaklığı)

Saf sıvıların kaynamaya başladığı sıcaklığa, kaynama noktası denir. Saf sıvıların kaynamaya başladığında sıcaklıkları değişmemektedir.

Not: Bir maddenin sıcaklığı erime noktasından düşük ise katı,
Erime (Donma) ile kaynama noktasında ise sıvı,
Kaynama noktasından fazla ise gaz halindedir.

 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 1.Dönem Başı
31 AĞUSTOS 2020 PazartesiÜye OlŞifremi Unuttum