Kazanımlar

7.3.6. Kimya Endüstrisi
Önerilen Süre: 4 ders saati
Konu/Kavramlar: Kimya endüstrisi, kimya dernekleri, kimya sektörü
7.3.6.1. Yakın çevresindeki kimya endüstrisi alanındaki işletmelerin, toplum ve ülke ekonomisine katkılarını fark eder.
7.3.6.2. Ülkemizdeki kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan resmi/özel kurum ve
sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmaları araştırır ve sunar.

Kimya Endüstrisi

Kimya nedir?

Kimya, maddenin yapısını, özelliklerini, bileşimini, etkileşimlerini, tepkimelerini araştıran ve uygulayan bilim dalıdır. Kısaca maddenin iç yapısını inceler.

Kimya endüstrisi nedir?

Kimya endüstrisi birçok sektör için gerekli olan ham madde ihtiyacını karşılayan sektördür.
Otomotiv, deri, çimento, petrol, kağıt, kozmetik, gıda, tekstil, sağlık, boya, ilaç, gübre  ve enerji sektörlerinde kullanılmaktadır.

Kimya endüstrisinin önemi nedir?

Kimya endüstrisi yeni ürünlerin ortaya çıkmasını sağlar. Evimizde kullandığımız deterjanlar, yapıştırıcılar, kağıt ürünleri, plastik ürünler, cam malzemeler, boya maddeleri, tekstil ürünleri vb. birçok ürün kimya endüstrisi sayesinde üretilmektedir.
Kimya endüstrisi ülkenin gelişmişlik seviyesinin bir göstergesidir. Kimya endüstrisi diğer sektörlerin gelişmesini sağlamayan önemli bir lokomotiftir.

Ülkemizde kimya endüstrisi

Kimya endüstrisi son yıllarda ülkemiz için çok önemli bir sektör olmuştur.
Kimya sektörünün yapmış olduğu ihraç ürünleri ekonomiye katkı sağlamaktır.

Kimya endüstrisinin gelişmesi için katma değeri yüksek, yüksek teknoloji ürünlere yönelinmelidir. Ar-ge (Araştırma geliştirme ) çalışmalarına önem verilmelidir.

Türk plastik sektörü, Avrupa’nın en büyük 2., dünyanın ise en büyük 7. üreticisidir.
Türkiye, dünyanın en büyük 17. otomotiv üreticisidir.
Türkiye, Avrupa’nın en büyük 4. boya üreticisidir.

2024 LGS Sınavı
04 HAZİRAN 2024 PAZAR