Kazanımlar

8.3.2. Elementlerin Sınıflandırılması
Önerilen Süre: 2 ders saati
Konu/Kavramlar: Metal, ametal, soygaz
8.3.2.1. Elementleri metal, ametal ve soygaz olarak sınıflandırarak özelliklerini karşılaştırır.

Elementlerin Sınıflandırılması

Atomun kimliğini atomdaki proton sayısı belirler.
Farklı elementlerin de proton sayısı  birbirinden farklıdır.
Elementlerin sayısı 120 civarındadır. Bunlardan 90 tanesi doğada bulunmaktadır.
Bilim insanları elementleri benzer özelliklerine göre sınıflandırmıştır.
Elementler sınıflandırılarak kullanımı ve anlaşılması kolaylaşır.

 

Elementlerin Sınıflandırılması

Elementler, metal ametal ve soygazlar olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır.

1. Metallerin genel özellikleri

 • Tel ve levha haline getirilebilir.
 • Isı ve elektriği iyi iletir.
 • Parlaktır.
 • Oda koşullarında katıdır.(Cıva hariç)
 • Atomik yapıdadır
 • Kendi aralarında bileşik yapmazlar, alaşım oluştururlar.
 • Ametallerle iyonik bağ yapar
 • Bileşik yaparken elektron vererek + yüklü (Katyon) oluşturur.
 • Son yörüngelerindeki elektron sayısı (değerlik elektron sayısı) 1,2 veya 3 tür.
 • Vurulduklarında çın sesi çıkarır.
 • Haddelenebilir, şekil verilebilir.
 • Periyodik cetvelin sol tarafında yer alırlar.

2. Ametallerin genel özellikleri

 • Tel ve levha haline getirilemez.
 • Isı ve elektriği iyi iletmez.
 • Mattır.
 • Oda koşullarında katı, sıvı ve gaz haldedir.
 • Molekül yapıdadır.
 • Kendi aralarında kovalent bağlı bileşik yaparlar.
 • Metallerle iyonik bağ oluşturur, elektron alarak – yüklü (Anyon) oluşturur.
 • Son yörüngelerinde 5,6 veya 7 elektron bulundurur.
 • Periyodik cetvelin sağ tarafında bulunmaktadır.

3. Soygazların genel özellikleri

 • Oda şartlarında hepsi gaz halindedir.
 • Kararlı yapıya sahiptir, kimyasal reaksiyona girmezler
 • Bileşik oluşturmazlar
 • Tek atomludurlar.
 • Erime ve kaynama noktaları çok düşüktür.
 • Son yörüngelerinde 8 elektron bulundururlar. (Helyum hariç)
 • Işığı geçirirler (Saydamdır)
 • Isı ve elektriği iletmezler.
 • Periyodik sistemin 8A gurubunda bulunurlar.

Yarı metallerin genel özellikleri

Fiziksel özellikleri bakımından metallere,  kimyasal  özellikleri bakımından ametallere benzemektedirler. Bor (B), Silisyum (Si) elementleri yarı metaldir. Yarı metaller elektronik devrelerde, merceklerde ve projektörlerde kullanılır.

 • Parlak ve mat görünümdedir
 • Oda koşullarında katıdır.
 • Tel ve levha haline gelebilir.
 • Isı ve elektriği ametallerden iyi, metallerden kötü iletir.
 • Periyodik cetvelde kırık çizgi halinde bulunur.

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 1.Dönem Başı
31 AĞUSTOS 2020 PazartesiÜye OlŞifremi Unuttum