Dünya Nüfusu

Dünya nüfusu tarım, tıp ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler ile endüstrileşmeye bağlı olarak eski zamanlara göre çok daha hızlı artıyor. Öyle ki 1950’li yıllara kadar yaşayanlar arasında dünya nüfusunun iki katına çıktığını görebilen kimse yokken, aramızda nüfusun neredeyse üçe katlandığına tanık olanlar var.