Boşaltım Sistemini Oluşturan Yapı ve Organ Posteri

1. Böbrekler: Kan içindeki atık maddelerin süzüldüğü yerdir. Nefron adı verilen süzme cisimciklerinde kan süzülür. Her bir böbrekte bir milyon nefron vardır. Böbrekler karın boşluğunun arka kısmında, omurganın iki yanında ve bel bölgesinde bulunan kuru fasulye tanesine benzeyen bir çift organdır. Böbreğin dış kısmı böbrek zarı ile çevrilmiştir. Böbrek dıştan içe doğru kabuköz ve havuzcuk kısımlarından oluşur.

Böbreğin Görevleri
a. Vücudun su ve mineral dengesini sağlamak
b. Fazla olan su, tuz, vitamin (B ve C) ve mineralleri idrarla dışarı atmak.
c. Zararlı maddeleri idrarla dışarı atmak.
d. Kanın asit-baz dengesini sağlamak.

2. Üreter (İdrar borusu): İdrarın, idrar kesesine taşınmasını sağlar.
3. İdrar Kesesi (Mesane): İdrarı geçici depolar.
4. Üretra (İdrar kanalı): İdrarın dışarı atılmasını sağlar