Bu Benim Eserim 2017

2015 yılında bittiği duyurulan BU BENİM ESERİM PROJESİ 2016 -2017 yılı için tekrardan başlamıştır. Proje duyuru metni ve bu benim eserim proje rehberine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu yıl kurallar biraz daha katı, projeleye katılacakların biraz fazla çalışması gerekecek 🙂

2016-2017 Eğitim Öğretim yılı için yapılacak olan Bu Benim Eserim Proje duyuru metni aşağıdadır.

 1. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI İLANI (BU BENİM ESERİM)

2017

TÜBİTAK – Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel bilim alanlarında çalışmalar yapmaya  teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik alanlarında ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI düzenlenecektir.

BAŞVURU KOŞULLARI

 • Yarışmaya, Türkiye ve K.T.C.de öğrenim gören 5, 6, 7, ve 8. sınıf ortaokul öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır.
 • Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman en fazla 3 projeye danışmanlık yapabilir. Danışman proje sahibi öğrencilerin bulunduğu okulda görev yapan bir öğretmen olmalıdır. Danışman için alan sınırlaması Projede danışman olması zorunludur.
 • Yarışmaya gönderilecek projelerin 2017 yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine(*) göre hazırlanır.
 • Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, bu yarışmaya katılamaz. Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle bu veya başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu belirlenen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan

BAŞVURU İŞLEMİ

 • 2017 yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine göre hazırlanan ve tamamlanan projelerin başvuruları 25 Ocak 2017 tarihinde başlayacak ve 15 Şubat 2017 tarihinde, saat 17.30’da sona erecektir. Başvurular https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden Danışman Öğretmen tarafından online olarak yapılacaktır. Online başvuru yapıldıktan sonra sistemden alınacak olan proje başvuru onay formu çıktısı öğrenci/ler, danışman ve okul müdürlüğü tarafından imzalanarak 20 Şubat 2017, saat 17:00’a kadar Bölge Koordinatörlüğü adresine gönderilecek veya elden teslim edilecektir (Proje başvuruları TÜBİTAK’a gönderilmeyecektir).
 • Öğrencilerin son altı ay içinde yakın mesafeden çekilmiş vesikalık fotoğrafları online başvuru sistemine yüklenir. Online başvuruda Proje Özeti (en az 150, en fazla 250 kelime) ve Proje Raporu (en az 2, en fazla 40 sayfa) PDF formatında sisteme yüklenir. Proje özeti ve raporu üzerine kişisel bilgiler yazılmayacak, projeyi hazırlayan kişileri ve okullarını ortaya çıkaracak fotoğraf eklenmeyecektir. Aksi durumda proje yarışmadan elenir. Ayrıca başvurusu yapılacak projeye ait video kaydı sisteme eklenebilir. Yüklenecek videonun boyutu 10 MB’ı geçmemelidir. Yüklenen videoda sadece proje ile ilgili görüntüler yer almalı, kesinlikle başvuru sahiplerinin adı soyadı, okul adı danışman adı, kişisel bilgi ve görüntüler yer almamalıdır. Bu kurala uymadığı tespit edilen projeler yarışmadan
 • Başvuru sistemi kapandıktan sonra danışman değişiklik talepleri kabul edilmez.
 • Başvuru sisteminde yanlış alan seçimi yapılması (Örneğin Kimya alanında başvuru yapması gereken projesinin Biyoloji alanından başvuru yapması) durumunda  proje yarışmadan
 • Eksik veya yanlış bilgi ile yapılan başvurular ve başvuru sisteminde online başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılmış projeler değerlendirmeye alınmaz.
 • İllerin hangi bölgeye bağlı olduğu ve başvuru evraklarının gönderileceği Bölge Koordinatörlerinin adres bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

 

Başvuru koşullarına uymayan ve başvuru işlemlerinde belirtilen hususlara uygun yapılmayan proje başvuruları kesinlikle yarışmaya kabul edilmez.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Yarışma Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul-Asya, İstanbul-Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 Bölge Merkezinde Bölge Koordinatörü olarak TÜBİTAK’ın görevlendirdiği öğretim üyesi tarafından yürütülür.
 • Proje Rehberine uygun olarak hazırlanan projeler ilk olarak 12 ayrı bölgede ve her alan için oluşturulacak akademik jürilerce, “Proje Raporu” üzerinden değerlendirilir.
 • Projeler, Özgünlük ve Yaratıcılık, Kullanılan Bilimsel Yöntem, Tutarlılık ve Katkı, Yararlılık (Ekonomik, Sosyal, …), Uygulanabilirlik ve Kullanışlılık, Kaynak Taraması, Özümseme ve Hâkimiyet, Sonuç ve Açıklık gibi kriterlere göre değerlendirilir.
 • Ön değerlendirme sonucunda sergilenmesi uygun görülen projeler Bölge Merkezlerinde yapılacak sergiye davet
 • Sergiye davet edilen projeleri hazırlayan öğrenciler sergi esnasında jüriler tarafından mülakata alınır. Sergide kullanılması öngörülen teknik donanım yarışmacılar tarafından temin
 • Bölge merkezinde yapılacak yarışmalar sonunda Bölge Finalistleri Ödül alan öğrencilere başarı belgesi ve para ödülü verilir.
 • 12 bölgede Finalist olarak belirlenen projeler mayıs veya haziran ayında Final Yarışmasına davet edilir. Final Yarışmasında projeler alanlarında uzman akademik jürilerce yukarıda belirtilen kriterlere göre tekrar değerlendirilir ve her alanda derece alan öğrencilere para ödülü ve başarı belgesi; danışman öğretmenine para ödülü
 • Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin bölge ve final sergilerine davet edilmeleri durumunda, sergide ve sunumda her iki öğrencinin de bulunması zorunludur, aksi halde her iki öğrencide yarışmadan
 • Düzenlenecek sergilerin yeri ve tarihleri daha sonra duyurulacaktır. Sergilerin yapılacağı illerin dışından gelecek öğrenciler ile okul müdürlüğünce görevlendirilecek olan her proje için bir öğretmenin konaklama (iki veya üç kişilik odalarda) ve geliş-dönüş (otobüs, tren) yol giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanır. Proje sahibi öğrencilerin yarışma süresince tüm sorumluluğu görevlendirilen öğretmene

Projeler tamamıyla öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, geliştirilmiş ve danışman desteği ile tamamlanmış olmalıdır.  Kendisine/lerine ait olmayan bir çalışmanın (devam etmekte ya da sonuçlandırılmış) proje olarak sunulduğu ve/veya projede sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya buluşlarını kaynak göstermeksizin kullanıldığı tespit edilen projeler hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir. Ayrıca proje sahibi öğrenciler ve danışmanlar bundan sonraki hiçbir TÜBİTAK etkinliğine katılamaz ve desteklerinden yararlanamazlar. Bu durum TÜBİTAK tarafından MEB’e bildirilir. Yarışma tamamlandıktan sonra da söz konusu kurallara uyulmadığının tespiti halinde yukarıda söz edilen yaptırımlar uygulanır.

Yarışma ile ilgili yazılı belgeler TÜBİTAK tarafından öğrenci, danışman ve okul müdürlüklerine e-posta olarak gönderilir. Yarışma süresince sisteme gireceğiniz e-posta adresinizi takip etmeniz gerekmektedir.

Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden edinilebilir.

Proje başvurularının bilimsel değerlendirmesi yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, jüri üyeleri tarafından objektif bir şekilde yapılmaktadır ve değerlendirme sonucuna yargı yolu dışında itiraz kabul edilmez.

Bu programla ilgili tüm uygulamalar, TÜBİTAK Bilim Kurulunca onaylanmış GENEL UYGULAMA ESASLARI’na dayanılarak hazırlanmış YÜRÜTME KURAL ve İLKELER esas alınarak yapılır.

 

(*)Proje rehberine http://www.tubitak.gov.tr adresinde bulunan yarışmalar bölümünden, online başvuru formuna ise https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Bu Benim Eserim Proje Rehberi için yazıyı tıklayabilirsiniz.

 

BÖLGE MERKEZLERİ VE BÖLGE KOORDİNATÖRLÜKLERİ ADRESLERİ
BÖLGE MERKEZİ: BÖLGE MERKEZİ: BÖLGE MERKEZİ: BÖLGE MERKEZİ:
ADANA ANKARA BURSA ERZURUM
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
ADANA, G.ANTEP, HATAY, ANKARA,  BARTIN,  BOLU, ÇANKIRI, BALIKESİR, BİLECİK, BURSA, ARDAHAN, ARTVİN, BAYBURT,
K.K.T.C, K.MARAŞ, KİLİS, MERSİN, ÇORUM, KARABÜK, KIRIKKALE, ÇANAKKALE, ESKİŞEHİR, KÜTAHYA, ERZİNCAN, ERZURUM, GÜMÜŞHANE,
OSMANİYE ZONGULDAK YALOVA IĞDIR, KARS, RİZE, TRABZON,
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ BÖLGE KOORDİNATÖRÜ BÖLGE KOORDİNATÖRÜ BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr.  Saadet BÜYÜKALACA Doç. Dr. Abuzer ÖZSUNAR Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN Prof. Dr. Hüseyin AYDIN
Adres; Çukurova Üniversitesi, Ziraat Adres; Gazi Üniversitesi, Mühendislik Adres; Uludağ Üniversitesi, Eğitim Adres; Erzurum Teknik Üniversitesi,
Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölüm Mimarlık Fakültesi, Makina Fakültesi,  Matematik ve Fen Fen Fakültesi Dekanlığı, Merkezi
Başkanlığı, Mühendisliği Bölümü, 06570 Bilimleri Eğitimi  Bölümü, Görükle Derslikler, Havalimanı Yolu,
01330  ADANA ANKARA Yerleşkesi, 16059 ERZURUM
Nilüfer, BURSA
Tel:  0 442 666 25 26
Tel: 0 322 338 63 95 Tel: 0 312 582 34 10 Tel: 0 224 294 06 83 e-posta:
e-posta: sbircan@cu.edu.tr e-posta: ozsunar@gazi.edu.tr e-posta: huseyin.aydin@erzurum.edu.tr
ozkanmustafa@uludag.edu.tr
BÖLGE MERKEZİ: BÖLGE MERKEZİ: BÖLGE MERKEZİ: BÖLGE MERKEZİ:
İSTANBUL ASYA İSTANBUL AVRUPA İZMİR KAYSERİ
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
DÜZCE, İSTANBUL ASYA YAKASI, EDİRNE, İSTANBUL AVRUPA YAKASI, AYDIN, DENİZLİ, İZMİR, MANİSA, AKSARAY, KAYSERİ, KIRŞEHİR,
KOCAELİ, SAKARYA, TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ, MUĞLA, UŞAK NEVŞEHİR,  NİĞDE, SİVAS, YOZGAT
 

BÖLGE KOORDİNATÖRÜ

 

BÖLGE KOORDİNATÖRÜ

 

BÖLGE KOORDİNATÖRÜ

 

BÖLGE KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. İsmail EKMEKÇİ Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL Prof. Dr. M. Serdar KORUKOĞLU Prof. Dr. Sebahattin ÜNALAN
Adres;  İstanbul Ticaret Üniversitesi, Adres; İstanbul Teknik Üniversitesi, Adres; Ege Üniversitesi Mühendislik Adres; Erciyes Üniversitesi
Mühendislik ve Tasarım Fakültesi, Uçak Ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi
Küçükyalı E5 Kavşağı İnönü Cad. No: Uçak Mühendisliği Bölümü, 34469 Bölümü, Makine Mühendisliği Bölümü
4, 34840 Maslak, İSTANBUL 35100 Bornova, İZMİR 38039, KAYSERİ
Küçükyalı, İSTANBUL
Tel: 0 212 285 31 11
Tel: 444 0 413/3214 e-posta: ozkol@itu.edu.tr Tel: 0 232 311 25 86 Tel: 0 352- 207 66 66-12001
e-posta:  iekmekci@ticaret.edu.tr e-posta: e-posta: s-unalan@erciyes.edu.tr
serdar.korukoglu@ege.edu.tr
BÖLGE MERKEZİ: BÖLGE MERKEZİ: BÖLGE MERKEZİ: BÖLGE MERKEZİ:
KONYA MALATYA SAMSUN VAN
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
AFYON, ANTALYA, BURDUR, ADIYAMAN,  BİNGÖL, AMASYA, GİRESUN, KASTAMONU, AĞRI, BATMAN, BİTLİS, HAKKÂRİ,
ISPARTA, KARAMAN, KONYA DİYARBAKIR, ELAZIĞ, TUNCELİ ORDU, SAMSUN,  SİNOP, TOKAT, MUŞ, SİİRT, ŞIRNAK, VAN
MALATYA, MARDİN,ŞANLIURFA
BÖLGE KOORDİNATÖRÜ BÖLGE KOORDİNATÖRÜ BÖLGE KOORDİNATÖRÜ BÖLGE KOORDİNATÖRÜ
Doç. Dr. Mehmet Akif ERİŞMİŞ Prof. Dr. İbrahim TÜRKMEN Prof. Dr. Hasan İÇBUDAK Prof. Dr. Cemil TUNÇ
Adres:  Konya Necmettin Erbakan Adres: İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Adres: Yüzüncü Yıl Üniversitesi,
Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik 44280, MALATYA Fen Edebiyat Fakültesi Fen Fakültesi, Matematik Bölümü
Mühendisliği Bölümü, Köyceğiz Kimya Bölümü Kurupelit Kampüsü Zeve Kampüsü 65080
Kampüsü, A Blok Kat: 5 42090 55139 VAN
Meram, KONYA Tel: 0 422 377 30 00 / 1200 Atakum, SAMSUN
e-posta:
Tel: 0 332 280 80 80 / 4046 ibrahim.turkmen@inonu.edu.tr Tel: 0 362 312 19 19 / 5179 Tel: 0 432 225 10 24-39/27810
e-posta: maerismis@konya.edu.tr e-posta: icbudak@omu.edu.tr e-posta: cemiltunc@yyu.edu.tr
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı www.tubitak.gov.tr

 

2024 LGS Sınavı
04 HAZİRAN 2024 PAZAR