logo
8.Sınıf DNA ve Genetik Kod
1.
Aşağıda DNA molekülü ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

I. Kromozomların yapısında yer alır.

II. Çift zincirli sarmal yapıya sahiptir.

III. Hücrelerde yönetici molekül olarak görev yapar.

IV. En küçük yapı birimi gendir.

DNA molekülü ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.
DNA’nın yapısında yer alan nükleotidlerle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Bulundurdukları şekere göre isimlendirilirler.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıda verilen ifadelerde bazı yerler boş bırakılmıştır. Hangi seçenekte yer alan cümledeki boş bırakılan yer “kromozom” kelimesiyle doldurulabilir?
Doğru Cevap: "D" Canlılarda kalıtsal bilgilerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan yapılara ………….…. denir.
Soru Açıklaması
4.
1
Doğru Cevap: "C" DNA’nın görevi hücreyi yönetmektir.
Soru Açıklaması
5.
2
Doğru Cevap: "C" Deney grubundaki canlıların üreme hücreleri mutasyona uğramıştır.
Soru Açıklaması
6.
3
Doğru Cevap: "C" Organik bazların eşleşmesi
Soru Açıklaması
7.
4
Doğru Cevap: "C" C
Soru Açıklaması
8.
5
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.