logo
8.Sınıf Basit Makineler Test 1
www.fendersleri.net
1.
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
2.
Verilen basit makinelerden hangisi yalnızca iş kolaylığı
sağlar?
Doğru Cevap: "C" Sabit makara
Soru Açıklaması
3.
Doğru Cevap: "B" I ve III.
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "A" Yalnız I.
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "C" II ve III.
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "D" II ve III.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi sabit makara ve hareketli makaralar
için ortak bir özelliktir?
Doğru Cevap: "B" İş kolaylığı sağlaması
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "C" Kuvvetin yönü değişmemiştir.
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.