logo
6.Sınıf Hücre 1.Testi
www.fendersleri.net
1.
Bir öğrenci kitapta gördüğü bir hücre resminin, bitki ya da
hayvan hücresi olduğuna karar vermek istiyor.
Buna göre öğrenci,
I. Hücre duvarı
II. Mitokondri
III. Ribozom
IV. Kloroplast
yapılarının hücrede bulunma durumlarından hangilerine
bakarak bu hücrenin ait olduğu canlı sınıfına
karar verebilir?
Doğru Cevap: "B" I ve IV.
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "C" III - Kloroplast
Soru Açıklaması
3.
I. Çoğunluğu sudan oluşan, şeffaf ve akıcı bir sıvıdır.
II. Yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren organelleri
üzerinde bulundurur.
III. Hücreye şekil verir.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri hücre sitoplazmasına
aittir?
Doğru Cevap: "C" I ve II.
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "C" Sentrozom
Soru Açıklaması
5.
6. sınıf öğrencileri hücre ile ilgili öğrendikleri bilgileri kullanarak
hücreyi okula benzetmişler ve şu cümleleri kurmuşlardır:
Ali : Çekirdek müdür olmalıdır.
Hülya : Hücre duvarı okulun duvarlarına benzemektedir.
Nazlı : Geri dönüşüm ve atık kutuları koful olmalıdır.
Hangi öğrencilerin benzetmesi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Ali, Hülya ve Nazlı
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "A" V, III, II, I, IV
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "B" II ve III.
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "B" Bitki hücresinde sentriyol yok olarak yazılmalıdır.
Soru Açıklaması
9.
Bulundukları hücrelerin görevlerine göre, bazı organeller
sayıca farklılık gösterebilir.
Buna göre süt bezi, gözyaşı bezi ve tükürük bezi gibi
yapılarda hangi organel sayıca diğerlerinden fazladır?
Doğru Cevap: "A" Golgi cisimciği
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "C" Görevleri
Soru Açıklaması
logo
6.Sınıf Hücre 1.Testi
www.fendersleri.net
11.
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.